pexels-photo-1036620
Giderek yaygınlaşan bir sorun : GENİTAL SİĞİLLER

Bu yazıda, özellikle genç kuşakta giderek yaygınlaşan ve önemli bir sağlık problemi haline dönüşen genital ...

laughing-baby_postcard
Çocuklarda solunum yolu enfeksiyonları ve korunma

Kış aylarının gelmesi ile birlikte solunum yolları enfeksiyonlarının sıklığı artmaktadır, özellikle hava ...

pexels-photo-259363
Fetal Ekokardiyografi

Doğuştan kalp hastalıkları (DKH) tüm doğumların % 1’inde görülen ve bebeklerde en sık tespit edilen ...

pexels-photo-1898291
Yumurtaların Dondurulması Kadın İçin Umut Kaynağı

Günümüzde teknik olarak hem yumurta hem sperm hücresi hem de embriyonun dondurulup uzun yıllar saklanabilmesi ve ...

pexels-photo-1667578
Dost Bakteriler; PROBİOTİKLER

“Probiotik” Latince kökenli bir kelimedir ve “Yaşam İçin” anlamındadır. Probiotikler yeni bir keşif ...

biology-blur-blurred-background-954585 (2)
Tıpta GENETİĞİN rolü

İnsan Genetiği ve tıbbi genetikte çok heyecan verici günler başladı. Tıbbi genetik tıpta kalıtsal ...