Smear testi nedir?


Rahim ağzında kanser öncüsü değişiklikleri saptamaya yönelik yapılan bir tarama testidir. 18 yaşını aşmış, aktif cinsel hayatı başlamış kadınlarda senede bir kez yapılması öneriliyor. 
HSV, HPV gibi virütik enfeksiyonu olanlara, rahim ağzında daha önceden saptanan düşük veya yüksek dereceli lezyonu (CIN) olanlara ise 6 ayda bir yapılması öneriliyor.