Tüp Bebek 

Embriyo Dondurma

 17 Aralık 2013
Yeterli kalitede fazla sayıda embriyo mevcut ise, ileri bir tarihte kullanılmak üzere bunlar dondurulabilir. Embriyoların dondu­rulabilecek durumda olup olmadığına karar verilecektir.

Embriyo Dondurma

Yeterli kalitede fazla sayıda embriyo mevcut ise, ileri bir tarihte kullanılmak üzere bunlar dondurulabilir. Embriyoların dondu­rulabilecek durumda olup olmadığına karar verilecektir. Ne var ki, iyi kalitedeki embriyolar bile dondurma-çözme işlemi­ne dayanmayabilir.

Bu embriyolar ya doğal bir siklusta ya da hormonal tedavi­nin kullanıldığı bir siklusta transfer edilebilir. Doğal siklusta transfer, yumurtlaması normal olan kadınlarda uygulanabi­lir ve ultrason ve hormon takiplerini gerektirir. Yumurtlaması normal olmayan kadınlarda uygulanan suni siklusta embriyo transferi için rahimin gebeliği kabule hazır hale getirilmesi ge­rekmektedir.

Çözüldüğünde sağlıklı gelişme gösteren dondurulmuş-çözülmüş embriyolarla elde edilen gebelik oranları taze emb­riyo transferi siklusu ile paraleldir.

İLGİLİ YAZILAR

Elven ve Erkan çifti ve ikizlerinin öyküsü...
Berna ve Ömer Aşçı çiftinin öyküsü...
10 yıl sonra ikiz bebeklerimiz olacağını öğren
Nilay ve Osman Tosun çiftiinin Deniz\'e kavuşm
Erkek İnfertilitesinde Ampirik Medikal Tedavi
Meral – İlker Yasin Şimşek Çifti ve kızları Ya
Çocuklarda Solunum Yolu Enfeksiyonları ve Koru
Gebelikte Sık Karşılaşılan Problemler